شرح وظایف ثبت نامشرح وظایف ثبت نام
اداره پذیرش ثبت نام و امتحانات یکی از ادارات تابعه مدیریت امور آموزشی دانشکده می باشد که ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته را از بدو ثبت نام بر عهده دارد . اهم ماموریت ها و فرایندهایی که توسط کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد.
-    پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری
-    پذیرش دانشجویان ایثارگر منتقل شده بر اساس سهمیه
-    انصراف از تحصیل دانشجویان
-    انتقال دانشجویان به سایر دانشگاهها
-    پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمانی از سایر دانشگاهها
-    میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها
- تهیه خلاصه مقررات آموزشی به تعداد ورودی هر سال وتحویل به دانشجویان در زمان ثبت نام
-    خروج از کشور دانشجویان
-  مرخصی تحصیلی دانشجویان
-   امور مربوط به تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمی
-   خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان حائز شرایط جهت طرح الزام و عضویت در انجمن داروسازان
-   خدمات آموزشی مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی برای اداره راهنمایی
- اعلام وضعیت تحصیلی
-- انجام کلیه امور محوله از معاون و مدیر محترم آموزشی
-نجام امورمربوط به نظام وظیفه دانشجویان مشمول
-انجام مکاتبات ضروری با وزارت متبوع ،سازمان سنجش و دانشکده ها وصدور اشتغال به تحصیل برای متقاضیان