تاریخ : چهارشنبه 18 آبان 1401
کد 11

برگزاری اولین کارگاه علمی پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی،با حضور استاد مدرس و دانشجویان برگزار شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب طبق برنامه ریزی صورت گرفته کارگاه پروپوزال نویسی،با حضور استاد توحیدبابازاده(عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سراب) و استقبال قابل توجه دانشجویان ساعت 13:30 روز سه شنبه 17آبان برگزار شد.
🔸طی برگزاری کارگاه دانشجوبان با اصول اولیه و روشهای پروپوزال نویسی آشنا شدند.
🔸برگزاری سلسله جلسات کارگاه های علمی ویژه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سراب متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
📌زمان برگزاری جلسه دوم کارگاه متعاقبا د رکانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب به آدرس تلگرامی https://t.me/ResearchCommittee_Sarab اعلام خواهد شد.
  • واحد ارجاع دهنده دانشگاه علوم پزشکی سراب