تاریخ : سه شنبه 12 دي 1402
کد 37

کارگروه آموزش پرستاران در حوادث و بلایا (ویژه پرستاران)

کارگروه آموزش پرستاران در حوادث و بلایا در سالن همایش بمارستان امام خمینی سراب برگزار خواهد شد.
کارگروه آموزش پرستاران در حوادث و بلایا  مورخه 1402/10/20 در سالن همایش بیمارستان امام خمینی سراب با سخنرانی دکتر روزبه رجائی غفوری متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خانم طاهره زارعی کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سراب  برگزار خواهد شد. علاقه مندان جهت ثبتنام به سایت www.sarab.ircme.ir  مراجعه نمایند.