تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1402
کد 39

غربالگری 61 هزار نفری در سراب

تاکنون ۱۱ هزارنفری به عنوان مشکوک به فشاربالا و۵ هزارو ششصد نفر به عنوان مشکوک به دیابت شناسایی و جهت آزمایش های تکمیلی به مراکز بهداشت و درمان معرفی شدند.
به گزارش رسانه سلامت سراب ،خانم دکتر آرزو قنبری معاون فنی مراکز بهداشت در سراب از مشارکت ۶۱ هزارنفری شهروندان سراب در پویش ملی سلامت خبرداد و گفت:این پویش تا پایان دی ماه تمدید شده و جامعه هدف افراد بالای ۱۸ سال می باشد که در شهرستان سراب این تعداد بیش از ۹۰ هزارنفری است.
وی بیان داشت:تاکنون ۱۱ هزارنفری به عنوان مشکوک به فشاربالا و۵ هزارو ششصد نفر به عنوان مشکوک به دیابت شناسایی و جهت آزمایش های تکمیلی به مراکز بهداشت و درمان معرفی شدند.