تاریخ : پنجشنبه 25 فروردين 1401
کد 6

کتابخانه مرکزی ساعت کاری را در زمان امتحانات افزایش داد.

افزایش ساعت کاری سالن مطالعه در زمان امتحانات

ساعات کاری سالن مطالعه در زمان امتحانات افزایش یافت.
به استحضار می رساند جهت ایجاد امکانات بیشتر برای مطالعه در زمان امتحانات ،سالن های مطالعه کتابخانه تا ساعت 17 باز بوده و دانشجویان عزیز میتوانند از امکانات کتابخانه استفاده نمایند. 
آلبوم تصاویر کتابخانه مرکزی