تاریخ : پنجشنبه 25 فروردين 1401
کد 7

خریداری کتاب

خریداری کتاب برای کتابخانه مرکزی سراب

کتابخانه مرکزی در راستای تامین نیازهای درسی دانشجویان و اساتید تعداد قابل توجهی کتاب خریداری نمود.
 
به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سراب تعداد قابل توجهی کتاب چاپ جدیدخریداری و به کتابخانه تحویل داده شد .
لازم به توضیح است منابع خریداری شده شامل کتابهای مربوط به روانشناسی، علومآزمایشگاهی(میکروب شناسی،بیوشیمی، کرم شناسی، قارچ شناسی، فیزیولوژی،هماتولوژیو...) آناتومی، جنین شناسی ژنتیک، بهداشت، فوریتهای پزشکی و ...می باشد.
 
عکسی برای این آلبوم ثبت نشده است.