تاریخ : پنجشنبه 25 فروردين 1401
کد 8

روز اهدای کتاب

اهدای کتاب، اهدای دانایی

25 بهمن برابر با 14 فوریه روز جهانی بخشش کتاب است.
به مناسبت روز جهانی کتاب طرح اهدای کتاب، اهدای دانایی در کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید. دانشجویان و اساتید در این طرح کتاب های عمومی و درسی بلا استفاده و مازاد خود را به کتابخانه مرکزی اهدا نمودند.
اجرای این طرح اقدامی موثر برای احیاء و تقویت سنت حسنه نذر کتاب یا وقف در گردش کتاب و هدیه دادن کتاب به عنوان یک فعالیت فرهنگی می باشد.