معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

اهداف راه‌اندازی دفتر دانش‌آموختگان

اهداف راه‌اندازی دفتر دانش‌آموختگان به شرح ذیل می‌باشند:
 
 ایجاد خط ارتباطی دانش آموختگان با دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان از طریق فضای مجازی شامل  تارنما، ایمیل و...
تلاش در جهت ارتقای علمی و حرفه‌ای دانش‌آموختگان
رصد فعالیت های دانش آموختگان
معرفی فرصت‌های شغلی به دانش‌آموختگان
تسهیل در جذب و هدایت کمک‌های علمی و معنوی دانش‌آموختگان
انتقال نیازهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و فنی به دانشگاه
برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمایی های اجتماعی، فرهنگی، فنی و تخصصی به منظور بالابردن سطح دانش اعضای انجمن.
آشنا نمودن استادان دانش آموختگان و دانشجویان با محیطهای مختلف علمی، فرهنگی، فنی و تخصصی از طریق بازدیدهای علمی.
انجام پروژه های مشترک علمی میان دانشگاه و سایر بخشهای اجرایی کشور.
ایجاد تسهیلات مناسب جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه (مانند کتابخانه، آزمایشگاهها، مراکز رایانه ای و...)
سهولت در اشتغال دانش‌آموختگان و توسعه کسب و کارهای جدید با استفاده از شبکه دانش‌آموختگان دانشگاه
بهره‌گیری از نظرات، تجارب و توانمندی‌های دانش‌آموختگان
توسعه روابط بین‌المللی از طریق ارتباط با دانش‌آموختگان که خارج از کشور زندگی می نمایند
کمک به برگزاری همایش‌های دانش‌آموختگی
تشویق و ترغیب و راهنمایی در ارتباط با ایجاد کانون‌های دانش‌آموختگی دانشکده‌‌ های تابعه
تهیه و جمع‌آوری محتوای خبری جهت اطلاع‌رسانی