آموزش مداوم

آموزش مداوم

اخبار آموزش مداوم

کارگروه آموزش پرستاران در حوادث و بلایا (ویژه پرستاران)

کارگروه آموزش پرستاران در حوادث و بلایا در سالن همایش بمارستان امام خمینی سراب برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی پره اکلامپسی، عارضه شایع بارداری

کارگاه آموزشی پره اکلامپسی، عارضه شابع بارداری ویژه پزشکان عمومی و پرستاران

سمپوزیوم تازه های اسئوپروز

سمپوزیوم تازه های اسئوپروز برگزار خواهد گردید.