اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی
مهمترین اهداف واحد علم ­سنجی در دانشکده علوم پزشکی عبارتند از :
 • مطالعه در جهت تعریف وتدوین شاخص­های جدیددرعلم­ سنجی درسطح ملی وبین المللی
 •    ارتقای کمی و کیفی تولیدات علمی و فناوری دانشکده
 •    رصد تولیدات علمی و فناوری دانشکده
 •    سنجش و ارزیابی نوآوری­های علمی و فناوری در دانشکده
 • اعتلای جایگاه علمی دانشکده و کشور 
 • بستر سازی و هدایت فعالیت­های پژوهشی دانشکده
 
فعالیت های این واحد شامل:
 1. معرفی شاخص های علم سنجی
 2. کارشناسی و ارزشیابی مقالات دانشکده
 3. تخصیص جایزه مقالات
 4. معرفی ایندکس های معتبر در حوزه علم سنجی
 5. رصد کردن تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
 6. معرفی مجلات معتبر علمی ایران
 7. معرفی نشریات علوم پزشکی و ایندکس آنها