تماس با کتابخانه مرکزی
تماس با ما:

آدرس: آذربایجان شرقی، سراب،خیابان امام خمینی،نرسیده به میدان هفت تیر،دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سراب
تلفن:43240165-041
کد پستی:4543154718
گوگل مپ https://goo.gl/maps/cV321TQYm4mnaXzD7

ایمیلcentlib@sarabums.ac.ir