شماره استاندارد کتابخانه 
استاندارد کتابخانه دانشکده علوم پزشکی سراب
شابکا : IR-200100001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانی سراب ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : sarab Medical Sciences  faculty
نام کتابخانه به انگلیسی : sarab Medical Sciences  library 
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربایجان شرقی
شهر : سراب
نشاني : آذربایجان شرقی،سراب،خ امام خمینی،نرسیده به میدان هفت تیر ،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب
کدپستی : 4543154718
نشاني سایت وب سازمان: http://www.sarabums.ac.ir  
شماره نمابر: 43224620
شماره تلفن : 041-43240165
نشانی پست الکترونیکی : mahnazsamragh@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 7:30-14:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهناز ثمرغ،کارشناس مامائی
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاری،فوریت پزشکی،علوم آزمایشگاهی،بهداشت
تعداد کل کتابها : 4300
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3738(جلد)
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 562
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 465 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 5
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 0
تعداد کل سایر مواد و منابع : 0عنوان پايان نامه
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 320
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب