درباره کتابخانه مرکزی
اهداف:

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی سراب در سال 1395 با هدف ارتقاء سطح دانش اساتید و دانشجویان و همچنین تامین خدمات مطلوب به ذی نفعان ،گردآوری کلیه منابع علمی معتبر در زمینه های علوم پزشکی و همچینین امکان پذیر ساختن دسترسی به اطلاعات و ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع و به هنگام به مراجعه کنندگان محترم و ...تاسیس گردیدکه بخشی از اهداف کتابخانه به شرح زیر است:
  • ارتقا و بهبود استاندارد ها
  • بهبود رضایت مراجعین
  • ارتقا و بهبود فضای فیزیکی کتابخانه
  • ارتقا کمی و کیفی ارائه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به مراجیعن
  • ارتقا آموزش کابران
 
 ماموریت:
 
تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و حمایت از تلاشهای دانشکده در جهت ارتقای ماموریت مهم
 
دانشگاههای علوم پزشکی یعنی، پیشگیری و درمان ، از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد
 
نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.
 
 
اصول ارزشی ماموریت:
 
ارائه خدمات:    کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن ارائه میکنند.  
 
نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید
اطلاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را
در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک میگذارند.


رئیس کتابخانه دانشکده علوم پزشکی سرابمهناز ثمرغ
شماره تلفن : 43240165
ایمیل آکادمیک : m.samragh@sarabums.ac.ir
آدرس: آذربایجان شرقی، سراب،خیابان امام خمینی،نرسیده به میدان هفت تیر،دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سراب.