معرفی مدیر دانشجویی و فرهنگی

جواد عبــاس زاده

  • تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
  • شماره تماس داخلی: 04143237982