معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

امور مشمولین

ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

1-ادامه تحصیل دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی سراب صرفا بااعلام نتایج ازطریق سنجش  و در صورت نداشتن غیبت، واجد شرایط بهره مندی از معافیت تحصیلی می باشند.
2- مبنای پذیرش در دانشکده تاریخ ثبت نام در دانشکده می باشد. البته در موارد خاص به جهت مساعدت به دانشجو، تاریخ اعلام قطعی قبولی از سوی سازمان سنجش نیز می تواند مبنای پذیرش قرار گیرد.
3- کلیه دانش آموزانی که قبل از مشمولیت و با سن مشمولیت در ماه های خرداد و تیر فارغ التحصیل شده اند جهت تحصیل در دانشگاه از مهر سال بعد منعی نداشته و برای درخواست معافیت تحصیلی به سایت وظیفه عمومی به آدرس http://services.epolice.ir مراجعه نمایند.
(فیلم آموزشی درخواست معافیت تحصیلی (بایستی با مرورگر فایرفاکس مشاهده گردد.
4 -منظور از فراغت قبل از سن مشمولیت در این بند این است که دانش آموز در سالی که طی آن سال به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد فارغ التحصیل شود. (سال تولد + ۱۸)
تبصره ۱ : مشمولانی که درخواست اعزام به خدمت داده و برای آنان برگ اعزام صادر شده و خود را در موعد مقرر برای اعزام معرفی ننموده‌اند غایب محسوب شده و شرایط ادامه تحصیل نخواهند داشت.
تبصره ۲ : دانش اموزانی که در سن ۱۷ سالگی (سال تولد + ۱۷) یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند برابر ماده (۱۹) قانون پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام، ۶ ماه مهلت معرفی خواهند داشت و چنانچه در مهلت ۶ ماهه معرفی، در دانشگاه پذیرفته شوند شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را خواهند داشت.
5- دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دایم، از نظر مقررات وظیفه عمومی مجاز به ادامه تحصیل نمی‌باشند.
 
6-میزان سنوات تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان برابر جدول ذیل می‌باشد و دانشگاه موظف است هنگام ثبت نام، مشمولان را نسبت به آن توجیه نماید.
 
نام مقطع میزان سنوات
کاردانی ۲/۵ سال
کارشناسی ناپیوسته ۳ سال
کارشناسی پیوسته ۵ سال
کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال
دکتری پزشکی پیوسته ۸ سال
دکتری تخصصی ۶ سال
 
تبصره ۱ : در مواقع ضروری و با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه به وظیفه عمومی، حداکثر یک سال به مدت های تحصیل اعلام شده در بند ۶ اضافه خواهد شد.
تبصره ۲: دانشجویان ورودی مهر ۱۳۹۰ و بعد که در مهلت معرفی فارغ التحصیل می‌گردند برابر ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی شرایط استفاده از معافیت تحصیلی برای مقاطع بالاتر را نخواهند داشت.
7- فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت مگر رشته هایی که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطع ناپیوسته بالاتر باشند که در این صورت سنوات تحصیل طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جدید لحاظ خواهد شد.
8- سربازان وظیفه حین خدمت در صورتی که در مقاطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شوند به شرط نداشتن غیبت اولیه، برابر روش مربوط از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.
9- سربازان حین خدمت از شرط عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ فراغت یا انصراف مستثنی بوده و در صورت نداشتن غیبت و احراز سایر شرایط، پس از ترخیص از خدمت، از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.
10- تحصیل همزمان با انجام خدمت سربازی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مجاز نبوده و برای اینگونه دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.
11- دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، در طول دوره‌های تحصیل (از دیپلم تا دکتری) فقط یکبار به انصراف در سنوات قانونی (سنوات اولیه تحصیل) بوده و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف می‌توانند مجددا شروع به تحصیل نمایند. تحصیل اینگونه دانشجویان در مقطع پایین تر نیز منعی نخواهد داشت.

12- دارندگان کارت معافیت دائم و پایان خدمت می‌باشند جهت ثبت نام نیازی به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.
13- دارندگان معافیت موقت (پزشکی و کفالت) می توانند در طول مدت اعتبار معافیت، به تحصیل اشتغال یابند لیکن ادامه تحصیل آنان پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، منوط به داشتن شرایط و صدور معافیت تحصیلی خواهد بود.
14- متعهدین به خدمت در سازمان‌های دولتی و کارکنان رسمی نیروهای مسلح در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط می‌توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.
15- تغییر رشته و انتقال دانشجویان به دانشگاه ها و موسسالت آموزش عالی دیگر براساس مقررات آموزشی مربوط و با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر خواهد بود.

الف) بدون انصراف از تحصیل قبلی و بدون شرکت مجدد در آزمون یا پذیرش جدید (بدون آزمون) باشد.
ب) تغییر رشته و انتقال در همان مقطع صورت گرفته باشد. تغییر رشته به مقطع پایین تر در چهارچوب سقف سنوات تحصیلی مربوط بلامانع است.
ج) امکان فراغت از تحصیل در سقف مجاز سنوات تحصیلی وجود داشته باشد.
16 - دانشجویانی که پس از شروع به تحصیل در نیمسال اول و با اعلام نتایج قبولی رشته‌های نیمه متمرکز از سوی سازمان سنجش، در نیمسال دوم پذیرفته می‌شوند در حکم دانشجویان انتقالی بوده و نیازی به انصراف ندارند. معافیت تحصیلی این دسته از دانشجویان با احتساب سنوات تحصیلی طی شده، به مقطع جدید تبدیل خواهد شد. در اینگونه موارد، تغییر رشته توام با انتقال و تغییر مقطع بلامانع بوده مشروط به اینکه این افراد در یک آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده همان آزمون باشند.
 

اطلاعیه ها :
دانشجویان متقاضی سنوات : کلیه ورودیها و مقاطع تحصیلی موظف هستند براساس تاریخ شروع معافیت تحصیلی، سنوات تحصیلی خود را تنظیم و قبل از اتمام قانونی سنوات (مقدار سنوات در ضوابط ثبت نام مشمولان ذکر شده است) فارغ التحصیل شوند و در صورت نیاز برای درخواست سنوات، به آموزش دانشکده مراجعه و پی گیری نمایند درغیر این صورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.