معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

اهم وظایف اداره دانش آموختگان

اهم وظایف اداره دانش آموختگان:
اعلام فراغت از تحصیل دانش‌آموختگان به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از طریق پورتال دانش آموختگان معرفی دانش‌آموختگان مشمول پسر مقاطع  ارشد و پی اچ دی و تخصصی به حوزه نظام وظیفه
صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی جهت اخذ دانشنامه
صدور وتحویل دانشنامه
صدور وتحویل ریزنمرات تحصیلی
صدور وتحویل گواهی موقت
اعلام معدل جهت شرکت در آزمون های مقاطع بالاتر به سازمان سنجش وزارت بهداشت
صدور نمرات ارتقاء جهت متخصصین
اعلام رتبه به مراکز درخواست کننده
اعلام طول دوره دستیاری به دانشگاهها جهت آزاد نمودن تعهدات دوره دکترای عمومی
صدور تاییدیه تحصیلی و ارسال ریزنمرات جهت مقاطع بالاتر به سایر دانشگاهها
صدورتاییدیه تحصیلی جهت استخدام
صدور تاییدیه تحصیلی به نظام پزشکی
استعلام سهمیه قبولی وثبت نامی از سازمان سنجش جهت دانش آموختگان
صدور المثنی دانشنامه و ریزنمرات
تکمیل و ارسال فرم گزینش علمی داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی دانشگاهها
مکاتبه درخصوص نیاز/ عدم نیاز به وجود خدمتی دانش‌آموختگان جهت استخدام در مناطق آزاد و انتقال تعهدات ایشان
صدور گواهی معدل جهت طرح تبیین و ارتقاء شغلی دانش آموختگان
ارسال احکام دستیاری و کسر بیمه و حقوق و مزایای دریافتی جهت احتساب سوابق بازنشستگی
تحویل مدارک دبیرستانی(دیپلم/پیش دانشگاهی و ریزنمرات ۳ساله)
ارسال نامه ومدارک مربوطه به وزارت بهداشت جهت صدور فرم ۱۲
مکاتبه با دفتر حقوقی و مرکز امور هئت علمی و مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص خرید تعهدات  متعهدین خاص
انجام امور مربوط به دانش آموختگانی که وثیقه شخصی سپرده اند.