معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

معاونت آموزشی

آخرین اخبار معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان

قابل توجه دانش آموختگان محترم

نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی

نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران در تبریز گشایش یافت.