معرفی معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

 
 
دکتر نیما جدیدیان
مرتبه ی علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص بیماری های ریه بزرگسالان
پست الکترونیک:       
Jadidiannima@gmail.com
 n.jadidian@sarab.ac.ir
 
رزومه