اهداف و ساختار واحد استعدادهای درخشان

 معرفی واحد استعداد درخشان
اهداف :
 1. شناسایی جذب، حمایت، هدایت استعدادهای درخشان و تلاش جهت شکوفایی آنان
 2. ایجاد تسهیلات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 3. فراهم ساختن امکانات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 4. تشویق دانشجویان غیر استعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایط استعدادهای درخشان
شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان:
 1. اجرای برنامه های مصوب وزارت بهداشت در رابطه با استعدادهای درخشان
 2. ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از نظرات دانشجویان استعدادهای درخشان در امور آموزشی و پژوهشی با تشکیل کمیته مشورتی
 3. پیگیری موانع شکوفایی استعدادهای درخشان از قبیل مشکلات آموزشی- خوابگاه و...
 4. برگزاری برنامه های آموزشی نظیر کارگاه ها و کلاس های رایانه و روش تحقیق و...
 5. ارائه گزارش کار از انجام فعالیتها به تفکیک مورد انجام امور اداری و اجرایی دفتر استعدادهای درخشان
 6. اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های مختلف استعدادهای درخشان وزارت
 7. حمایت از اجرای پژوهشهای علمی دانشجویان استعدادهای درخشان
 8. حمایت از دانشجویان با استعداد و نخبه غیر عضو دفتر استعدادهای درخشان
 9.  
 1. بر طرف نمودن مشکلات موردی دانشجویان استعداد درخشان

استعداد درخشان کیست؟
 
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت،دانشجویی استعداد درخشان است که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
1-دانشجویان نمونه کشوری
2-  دارنده ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی
3- برگزیده آزمون سراسری تجربی یا رتبه کشوری مساوی یا کمتر از 500
4-دارنده نشان طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی
5- رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و خوارزمی و جوان خوارزمی
6- رتبه برتر در آزمون Ph.D ، اگر تعداد شرکت کنندگان حداقل 50 نفر و پذیرفته شدگان در هر رشته تا 10 نفر باشند نفر اول کشوری،11 تا 20 نفر، نفر اول و دوم کشوری و بیش از 20 نفر نفر اول تا سوم کشوری
7- رتبه برتر در آزمون کارشناسی ارشد: اگر تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته تا 20 نفر باشد نفر اول کشوری-تا 50 نفر،نفر اول و دوم کشوری-بیش از 50 نفر اول تا سوم کشوری
8- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی(نفرات گروهی باید حداقل 80 درصد نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند.)
9- رتبه کشوری کمتر از 5/2 درصد شرکت کنندگان در آزمون جامع علوم پایه یا پیش کارورزی یا پذیرش دستیار(حداکثر 40 نفر)، مثلا اگر 400 نفر شرکت کننده داشته باشد 10 نفر اول
10- در پایان هر سال تحصلی(برای ورودی مهرماه در ماه شهریور و ورودی بهمن در ماه دی) نفر اول(1%) کلاس(به شرط معدل کل بیشتر از 17 و تعداد دانشجوی بیشتر از 5 نفر در کلاس)، مثلا برای دوره کارشناسی ورودی مهر 90 در ماه شهریور هر یک از سال های 91 و 92 و 93 و 94 یک نفر اول کلاس استعداد درخشان شناخته می شود که در نتیجه در پایان 4 سال می تواند یک نفر یا حداکثر 4 نفر از یک کلاس از این سهمیه برخوردار شوند.این دانشجویان در صورتی می توانند از تسهیلات ادامه تحصیل استفاده نمایند که در هنگام فارغ التحصیلی جز 10 درصد برتر کلاس باشند.
11-در ترم اخر تحصیلی 10 درصد اول هر کلاس(در مقاطع کارشناسی و بالاتر) به شرط معدل کل بیشتر از 17 و تعداد دانشجوی بیشتر از 5 نفر در کلاس، مثلا اگر ورودی 51 نفر باشد 5 نفر اول از کلاس بر اساس معدل در ترم آخر استعداد درخشان محسوب می شوند. البته این دانشجویان فقط می توانند از تسهیلات سهمیه شرکت در آزمون ورودی مقاطع بالاتر و تسهیلات مربوط به گذراندن طرح استفاده کنند.
12-دانشجویان پژوهشگر برجسته: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند«ک» ماده 3 آیین نامه «تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»
 
تسهیلات استعدادهای درخشان
 
1- دانشجویان استعداد درخشان دوره دکترای حرفه ای مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نیمسال تحصیلی و تایید استاد مشاور به طور همزمان در یکی از رشته های کارشناسی یا MPH دانشگاه های کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.
2-دانشجوی استعداد درخشان می تواند به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه هاو تایید معاونت آموزشی دانشکده، دروس عمومی را به طور غیر حضوری بگذراند.این دروس جزو حد نصاب واحدهای درسی دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد و حداقل نمره قبولی آن 14 است.همچنین دروس معارف اسلامی مشمول این بند نمی شود.
3- دانشجوی استعداد درخشان می تواند در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تایید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه حد اکثر تا 27 واحد درسی را بگذراند.
4-  دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان استعداد درخشان، کلاس های ویژه ای تشکیل دهد.
5- دانشگاه می تواند کلاس های ویژه آموزش زبان، رایانه، مدیریت، روش تحقیق و سایر موارد مشابه بر اساس نیازسنجی برای دانشجویان استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشکیل دهد.
6- دانشگاه می تواند امکانات لازم را برای شرکت دانشجویان استعداد درخشان در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی داخل و خارج از کشور فراهم نماید.
7. دانشگاه می تواند نسبت به پرداخت کمک هزینه های لازم برای پایان نامه های تحقیقاتی بر حسب مورد اقدام نماید.
8-  استعدا های درخشان(به جز مقاطع Ph.D و تخصصی) می توانند طرح نیروی انسانی خود را در سازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی،درمانی یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بگذرانند مشروط بر اینکه سازمان های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند.